Verkiezing Meest EV-vriendelijke gemeente

Mobiliteit speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Nederland heeft dan ook hoge ambities aangaande elektrisch rijden. ALD Automotive neemt hierin graag de voortrekkersrol. Zo is de vloot van ALD Automotive al voor meer dan 30 procent elektrisch. Dat is meer dan het aandeel elektrische voertuigen op de totale vloot van auto’s in Nederland. Als leasemaatschappij draagt ALD Automotive haar steentje bij door voorop te lopen in de energietransitie.

Maar het behalen van de klimaatdoelstellingen is uiteraard een gezamenlijke inspanning. ALD Automotive is van mening dat lokale overheden ook een belangrijke rol kunnen spelen in deze transitie door de overstap naar elektrisch rijden makkelijker en toegankelijker te maken voor hun inwoners, bezoekers en bedrijven.

Daarom organiseert ALD Automotive dit jaar de eerste editie van de verkiezing ‘Meest EV-vriendelijke gemeente van Nederland’ om erachter te komen welke gemeente EV al goed op de kaart heeft staan. Door kennis en ervaring te delen, hopen we ook andere gemeenten te inspireren.

 

Een aantal cijfers op een rij

De elektrische vloot in Nederland stijgt en steeds vaker maken meer leaserijders de keuze voor elektrisch rijden.
ALD Automotive deed, onder ruim 1000 leaserijders, onderzoek naar de ervaring van elektrisch rijden.

 

60 procent van de ev-rijders laadt thuis de auto op, 15 procent doet dat op het werk

 

 

60 procent van de ev-rijders ervaart nooit problemen bij het laden

 

 

47 procent van de ev-rijders rijdt elektrisch uit milieuoverwegingen

 

.
.
.
.

63 procent vindt dat er te weinig aandacht is voor het creëren van laadmogelijkheden aan huis

 

 

59 procent vindt dat er weinig voorlichting gegeven wordt over gebruik van een elektrische auto

61 procent vindt dat de overheid de aanschaf van ev fiscaal niet voldoende stimuleert

 


Ondanks dat de bijtelling gelijk is aan een fossiele brandstof auto is 56 procent van de ev-rijders overtuigt van elektrisch rijden

 
De werkwijze

Om te bepalen welke gemeente het ‘meest EV-vriendelijk’ is en hiervoor een prijs in ontvangst mag nemen, zijn de vijftig grootste gemeenten van Nederland eerst beoordeeld aan de hand van deskresearch. Zo ontstond op basis van vijf opgestelde criteria een ranglijst waarop de gemeenten punten konden scoren. Er is per gemeente gekeken naar de laadpaaldichtheid, de aanvraagduur voor een publieke laadpaal, de minimale afstand tussen laadpalen en tot slot naar de online informatievoorziening over elektrisch rijden.

De gemeenten die hierin het beste scoorden, zijn persoonlijk benaderd met aanvullende vragen over het gemeentelijke beleid met betrekking tot elektrisch rijden.

Aan de hand hiervan heeft de vakkundige jury bepaald welke gemeente de prijs voor ‘Meest EV-vriendelijke gemeente van Nederland’ in ontvangst mag nemen.

De Jury

Lonneke van der Horst (juryvoorzitter)
Marketing & Strategy Director bij ALD Automotive Nederland

 

 

Carlo van de Weijer
General Manager Eindhoven AI Systems Institute bij de Technische Universiteit Eindhoven
EV-ambassadeur

Lees hier het interview met Carlo van de Weijer

.

Marc Klaver
Freelance-journalist voor onder meer AutoWeek
EV-ambassadeur

Lees hier het interview met Marc klaver


.

Marina van Helvoort
Oprichtster E-Division, De EV App, De Nationale EV Helpdesk en het EV Kenniscentrum.
Directeur van Vereniging Elektrische Rijders

Lees hier het interview met Marina van Helvoort

.

Chris Heiligers
Sales Representative Senior ALD Automotive Nederland
EV-Ambassadeur bij ALD Automotive Nederland

Welke gemeente is de meest EV-vriendelijke van Nederland?

De vakjury van ALD’s ‘Meest EV-vriendelijk gemeente’-verkiezing is unaniem tot een nummer 1 gemeente van Nederland gekomen. De winnaar in deze verkiezing is de gemeente Rotterdam geworden.

.

.

Positie 1: Gemeente Rotterdam

Rotterdam is een auto-stad, aldus de vakjury. Een vooruitstrevend EV-beleid zou dan niet meer dan logisch moeten zijn en daar voldoet de gemeente op alle fronten aan. De doelstellingen zijn uitdagend en reëel tegelijkertijd.

Gemeente Rotterdam is heel duidelijk in haar informatievoorziening. Er ligt een heel helder plan voor het elektrificeren van de gemeente en dat wordt vanuit verschillende pijlers aangepakt. De gemeente geeft bovendien het goede voorbeeld met het EV-beleid voor het eigen gemeentelijke wagenpark. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Wat de gemeente Rotterdam ook siert, vindt de vakjury, is dat er vooruit gekeken wordt. Rotterdam maakt de uitdagingen om elektrisch rijden te stimuleren bespreekbaar. Zorgen om de toekomstige netcapaciteit, tekort aan technisch geschoold personeel en het gebrek om als gemeente ook gebruik te kunnen maken van landelijke subsidieregelingen maken trajecten mogelijk extra kostbaar.

In alles laat gemeente Rotterdam zien dat het haar serieus is!

Positie 2: Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht heeft al jaren een vooruitstrevende en pionierende rol in de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark. Zo zet de gemeente onder meer in op ‘laadgarantie’. Door data gestuurde informatie is het voor buurtbewoners eenvoudiger laadplekken te vinden in de stad. De gemeente weet  waar laadtekorten ontstaan en anticipeert hierop.

Gemeente Utrecht onderscheidt zich volgens de vakjury door het grote aandeel elektrische deelmobililteit. Het is bijzonder hoeveel verschillende initiatieven er zijn (peer2peer, individueel en zakelijke). Het heeft het hoogste aandeel elektrische deelauto’s per 100.000 inwoners.

Positie 3: Gemeente Amsterdam

.
De gemeente Amsterdam heeft duurzame mobiliteit hoog in het vaandel staan. De fiets en gebruik van het ov spelen binnen de gemeente een iets grotere rol dan elektrisch vervoer. Toch geeft de gemeente volgens de jury een goed signaal af aan haar bewoners door het uitgebreide Actieplan Schone Lucht waarin onder meer het streven is opgenomen om eind 2022 een 100% elektrisch wagenpark te hebben.

De gemeente blinkt volgens de vakjury vooral uit in de opvallend goede subsidieregelingen voor taxi’s en bestelwagens. Hiermee wil het in 2030 binnen de bebouwde kom volledig uitstootvrij zijn.

Lees hier het persbericht
Raadpleeg hier het juryrapport

IMG_4348

"Alles wat beweegt in de stad wordt uitstootvrij. Dat is uiteindelijk onze ambitie."

Is jouw gemeente ook goed bezig en vooruitstrevend als het gaat om EV?

Laat het ons weten! Misschien is jouw gemeente volgend jaar de meest EV-vriendelijke van Nederland.

 

De wereld van het elektrisch rijden
is volop in ontwikkeling

Silhouette2